Συνεργάτες


Η εταιρεία μας συνεργάζεται με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ΙΡ τηλεφωνίας.
Αν εισάγετε εξοπλισμό ΙΡ τηλεφωνίας, κάνετε εγκαταστάσεις τηλεφωνικών κέντρων ή δικτύων υπολογιστών με λειτουργίες ΙΡ τηλεφωνίας και σας ενδιαφέρει η συνεργασία, επικοινωνήστε με εμάς για να ακούσετε και τη δική μας πρόταση.

Ιδιαίτερο βάρος ρίχνουμε στη συνεργασία με επιχειρήσεις που κατασκευάζουν λογισμικό. Τα API που διαθέτουμε για τις υπηρεσίες μας επιτρέπουν την ενσωμάτωση λειτουργιών κατευθείαν στο λογισμικό τους.