Το σύστημα επικοινωνιών μου
Αν δεν έχεις ενεργοποιήσει την ΙΡ τηλεφωνία πήγαινε (από το γρανάζι) στις "παλιές σελίδες διαχείρισης", στο μενού ΙΡ Τηλεφωνία / Στοιχεία/Ενεργοποίηση υπηρεσίας...